Wpływ mioinozytolu i przeciwutleniaczy na jakość nasienia u mężczyzn z zespołem metabolicznym

Montanino Oliva M. i wsp., Wpływ mioinozytolu i przeciwutleniaczy na jakość nasienia u mężczyzn z zespołem metabolicznym, 2016; 2016: 1674950. doi: 10.1155/2016/1674950. Epub 2016, Wrzesień 26.

Mario Montanino Oliva, Elisa Minutolo, Assunta Lippa, Paola Iaconianni, Alberto Vaiarelli.

W tym prospektywnym badaniu podłużnym zbadano wpływ suplementu diety na pacjentów dotkniętych zmniejszoną ruchliwością plemników (mężczyźni astenospermiczni) z zespołem metabolicznym. Testowanym produktem był Andrositol®, który zawiera mioinozytol (MI) jako główny związek, w połączeniu z innymi cząsteczkami, a ocenianymi parametrami były cechy nasienia oraz profile hormonalne i metaboliczne. Kryteria włączenia obejmowały osoby w wieku powyżej 18 lat, z astenospermią i zespołem metabolicznym. Kryteriami wykluczenia były obecność wnętrostwa, żylaków powrózka nasiennego i zapalenia gruczołu krokowego. Do tego badania włączono 45 mężczyzn, którzy mieli takie cechy. Ich wyboru dokonano zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 r. (wydanie piąte) oceny nasienia ludzkiego. Profile hormonalne i metaboliczne oraz parametry nasienia oceniano na początku badania i po trzech miesiącach leczenia Andrositolem. Różnice pomiędzy wartościami przed i po suplementacji okazały się istotne statystycznie. Andrositol znormalizował profil metaboliczny tych pacjentów, poprawiając ich wrażliwość na insulinę. Ponadto poziom testosteronu został zwiększony, a cechy nasienia, takie jak koncentracja, ruchliwość i morfologia plemników, uległy znacznej poprawie. Podsumowując, powiązanie MI z innymi cząsteczkami (mikroelementami i witaminami) może być skuteczną terapią zaburzeń metabolicznych, a także zmian hormonalnych i nasiennych odpowiedzialnych za niepłodność u mężczyzn.