Wstrzyknięcie plemnika cytoplazmatycznego po podaniu nasienia z mio-inozytolem u mężczyzn z oligoastenoteratozoospermią

Wyniki fizjologicznego wstrzyknięcia plemnika cytoplazmatycznego (PICSI) po podaniu doustnym i inkubacji nasienia z mio-inozytolem u mężczyzn z oligoastenoteratozoospermią: wyniki prospektywnego, randomizowanego badania z grupą kontrolną.

T Korosi, C Barta, K Rokob, T Torok

Abstrakt

Cel: Celem niniejszego badania była ocena efektu doustnego wstępnego leczenia mieszanką mio-inozytolu (Myo-Ins), kwasu foliowego, witaminy E, L-karnityny, L-argininy i selenu (Folandrol, Exeltis, Węgry) i późniejsza bezpośrednia inkubacja plemników Myo-Ins przed zabiegami fizjologicznego docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemników (PICSI) u niepłodnych par z powodu oligoastenoteratozoospermii z wcześniejszymi nieudanymi procedurami PICSI.

Pacjenci i metody: Przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie w Oddziale Wspomaganego Rozrodu Instytutu Kaáli (Győr, Węgry). Partnerzy płci męskiej zostali losowo przydzieleni do dwóch grup: pierwsza leczona suplementem na bazie mio-inozytolu (Folandrol®, Exeltis, Węgry) przez dwa miesiące; druga nie była leczona w tym samym przedziale czasowym (kontrole). Nasienie grupy leczonej inkubowano przez 2 godziny z 2 mg/ml MI (Andrositol Lab, Lo.Li. Pharma, Rzym, Włochy) dla protokołu PICSI.

Wyniki: Nie było istotnej różnicy dla średniego wieku partnerki (p = 0,17) i średniej poprzednich nieudanych procedur PICSI (p = 0,65) między obiema grupami. Chociaż nie było istotnej różnicy (p = 0,85) w zakresie odsetka dojrzałych oocytów, a wskaźnik zapłodnienia był istotnie wyższy (p < 0,001) w grupie leczonej niż w grupie kontrolnej. Również pomimo porównywalnej średniej liczby przeniesionych zarodków pomiędzy obiema grupami (p = 0,55), w grupie leczonej był istotnie wyższy odsetek zarodków dobrej jakości w 3 dniu po zapłodnieniu (p = 0,001). Ostatecznie 11 ciąż uzyskano tylko w grupie leczonej (p = 0,001).

Wnioski: Połączenie doustnej suplementacji i inkubacji nasienia z MI u mężczyzn z oligoastenoteratozoospermią może poprawić wyniki PICSI.